Cumhuriyetin İlk Yıllarında Mesudiye

MESVAK-Mesudiyeliler Birliği Hizmet Vakfı

YAŞAR CELEP
Özgeçmiş

 

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MESUDİYE
1927-1928 TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SALNAMESİ’NDE MESUDİYE

 
Mesudiye Kazası Gebeme Nahiyesi ile 75 adet köyden ibaretdir. 

83335 bağdadî dönüm arazîde 125000 dönüm arpa 1750 dönüm mısır 200 dönüm patates ziraati yapılmaktadır.

3680000 kilo arpa 20000 kilo mısır 2000 kilo mısır üretilmektedir.
317 beygir 394 kısrak 536 merkep 22 katır 5560 inek 6259 öküz 1476 manda 18030 koyun 102454 keçi 65668 kilo süt 18100 kilo yapağı 8760 kilo keçi kılı üretilmiştir.
15000 hektar akçam 5000 hektar köknar 2000 hektar ardıç 5000 hektar meşe 3000 hektar çalılık.

Mesudiye kazası dahilinde 183 adet adi su değirmeni mevcut olup yüzde onu altı yedi ay yüzde doksanı sel suyu ile yazın ve güzün birer ay çalışmaktadır. Diğer zamanlarda çalışmadıkları için senelik üretim tayin edilememiştir. Tahmînen sel değirmenleri 24 saatte 100 kilo ve ırmak değirmenleri ise 300 kilo miktarında üretim yapabilirler.
Ziraat Bankası şubesi mevcuttur.

Mesudiye Çambaşı arası 35 kilometre eski, 10 kilometre yeni inşa ile Mesudiye Arıkmusa arası 15 kilometre eski, 10 kilometre yeni inşa yol mevcuttur.

Mesudiye Belediyesi’nin yıllık 1385 lira geliri vardır.

22929 yekün nüfus olup 10281 erkek 12648 kadındır. 1003 doğumun 507 si erkek 495’si kızdır. 296 adet vefatın 248’i erkek.48’i kadındır. 61 adet boşanma vardır.

(Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi (Yıllık) 1927-28 )


Yaşar CELEP
Başbakanlık Devlet Arşivleri Uzmanı