LOGO YARIŞMASI

MESVAK-Mesudiyeliler Birliği Hizmet Vakfı

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI: Mesudiyeliler Vakfı’nı kurum olarak yansıtan, Mesudiye ilçesiyle özdeşleşecek, vakfın yeni yüzünü, kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, yerel, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek, Mesudiye’nin tarihi, sosyolojik, fiziksel, kültürel yapısıyla ilişki kuracak, evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte özgün Mesudiyeliler Vakfı(MESVAK) logo tasarım yarışmasıdır.
MESVAK
(MESUDİYELİLER VAKFI)
LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 
 
1) KURUMUN ADI:
 
Vakfın adı “MESUDİYE VE KÖYLERİ KÜLTÜR EĞİTİM VE TANITMA SOSYAL DAYANIŞMA VE HİZMET VAKFI”dır. Logo Tasarım Yarışması’nda Şartnamesinin maddelerinde “MESVAK” veya “MESUDİYELİLER VAKFI” kısa adı ile anılmıştır.
 
2) YARIŞMANIN ADI:
 
 MESVAK (Mesudiyeliler Vakfı) Logo Tasarım Yarışması. Yarışma Başvuruları Online Olarak Alınacaktır.
 
3) YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:
 
Mesudiyeliler Vakfı’nı kurum olarak yansıtan, Mesudiye ilçesiyle özdeşleşecek, vakfın yeni yüzünü, kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, yerel, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek, Mesudiye’nin tarihi, sosyolojik, fiziksel, kültürel yapısıyla ilişki kuracak, evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte özgün Mesudiyeliler Vakfı(MESVAK) logo tasarım yarışmasıdır. 
Ayrıca yeniden tasarlanması planlanan Mesudiyeliler Vakfı logosunun, “eğitim” algısı oluşturacak, Mesudiyeliler Vakfı’nın bir vakıf kurumu olduğu anlaşılacak şekilde hizmet etmesi amaçlanmıştır.
 
4) YARIŞMANIN DUYURULMASI:
 
Yarışma, Mesudiyeliler Vakfı Resmi Web sitesi (www.mesvak.org.tr), sosyal medya ve basın, yayın kuruluşları aracılığı ile dijital ortamda duyurulacaktır.
 
5) KATILIM, GÖNDERİM VE TELİF KOŞULLARI:
 
• Yarışmaya katılan tasarımlar özgün olmalı, herhangi bir kurum için uygulanan veya internet, yazılı, görsel medya, vb. mecralarda ve bu konuyla ilgili stock arşivlerde bulunan tasarımlarla herhangi bir benzerlik ve çağrışımda bulunmayacak şekilde Mesudiyeliler Vakfı için özel olarak yapılmalıdır.
• Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
• Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı bırakılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek, bu durumda Mesudiyeliler Vakfı’nın yeni bir logo seçme isteği kabul edilecektir.
• Yarışma katılımcısı tasarımının, Mesudiyeliler Vakfı’nın ihtiyacını karşılamaması durumunda, Seçici Kurul ödül vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurulun oy birliği ile aldığı karar neticesinde yarışma tekrarlanabilir.
• Tasarımların üzerinde isim, imza veya ayırt edici hiçbir işaret bulunamaz. Bu şekilde ayrıştırıcı unsur bulunduran tasarımlar yarışma dışı bırakılır.
• Elektronik başvuru formundaki ad soyad, cep telefonu numarası ve e-posta adresi katılımcıya ait olmalıdır.
• Tasarımlarda kavramsal yaklaşım, estetik bütünlük ve konuya bağlılık esastır.
• Logolarda, kavramsal olarak amaca uygun simge, simgeler veya bunların birleşiminden oluşan kurgusal yaklaşımlar olabilir.
• Logolar, harf veya harflerden ibaret olabileceği gibi logotype ile de oluşturulabilir.
• Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur. Hazırlanacak olan logo sadece görsel ya da tipografik nitelik taşıyabilir.
• Yarışma sonunda seçilecek logo, Mesudiyeliler Vakfı’nın tanıtımına yönelik etkinliklerde, toplantılarda, her türlü basılı malzemede, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır.
• Logo tasarımında “MESVAK” veya “Mesudiyeliler Vakfı” ibaresi, ayrıca kuruluş yılı olan "1996" yılı da tasarımda mutlaka yer almalıdır. Yazı unsurunun da özgün bir nitelik ve formda olması tercih edilebilir.
• Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kâğıt, zarf, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, internet ve elektronik medya, internet sitesi, elektronik posta vb.) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi, değer kaybetmemesi gerekmektedir.
• Tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Free Hand, Corel Draw vb. grafik tasarım programları ile çizilmelidir. Her bir çalışmanın orjinali tercihen PDF veya JPEG versiyonu Başvuru Formuna yüklenmelidir. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte ve renk modu CMYK olmalıdır. Elle yapılmış veya renklendirilmiş tasarımlar kabul edilmeyecektir.
• Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır
• Her katılımcı en fazla 3 (üç) farklı tasarımla yarışmaya katılabilir. Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda ise, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakları saklı olmak üzere, yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi gerekmektedir. Katılımcının reşit olmaması durumunda, yasal temsilcisinin yazılı izninin sunulması gerekmektedir
• Yarışmada Birinci olan yarışmacı, logo tasarımının “Adobe Illustrator, CorelDraw,.pdf ve .jpeg formatı”ndaki çalışmalarının orjinallerini, Mesudiyeliler Vakfı’na CD içerisinde teslim etmekle yükümlüdür. 
• Tasarımcı tarafından çalışmanın esin kaynakları ve simgelere ilişkin açıklama, çalışmayla birlikte 10 cümleyi geçmeyecek bir logo hikayesi, katılım formundaki “Logonuzu Tanıtıcı Açıklama” bölümüne yazılarak başvuru yapılacaktır.
• Katılımcıların eserlerinin değerlendirmeye alınması için resmi web sayfasındaki ilgili sayfadan “Mesudiyeliler Vakfı Logo Tasarım Yarışması Katılım Formu” nu eksiksiz doldurup göndermesi gerekmektedir.
 
6) KİMLER KATILABİLİR:
 
Katılım ücretsizdir. Yarışma, seçici ve düzenleyici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında amatör-profesyonel tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 
7) KULLANIM KOŞULLARI VE HAKLARI:
 
Katılımcı, dereceye giren ve/veya Mesudiyeliler Vakfı tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, Mesudiyeliler Vakfı’na süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Mesudiyeliler Vakfı’na tam lisans/yetki verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
Ödül kazanan eser; Mesudiyeliler Vakfı’nı temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam, reklam/tanıtım filmleri ve her türlü faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
 
Katılım formunu doldurup gönderen yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Mesudiyeliler Vakfı kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
 
8) TELİF HAKKI:
• Ödüle layık görülen logo tasarımlarının telif ve yayın hakları Mesudiyeliler Vakfı’na ait olacaktır. Mesudiyeliler Vakfı bu çalışmalardan istediğini kullanabilecektir. Sözü edilen çalışmalar Mesudiyeliler Vakfı tarafından her türlü görsel, yazılı iletişimde kullanılabilecektir.
• Dereceye giren tasarımcılar, logo tasarımlarını süresiz olarak Mesudiyeliler Vakfı’na vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakların, adının belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Mesudiyeliler Vakfı’na devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler.
• Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men edemeyeceğini, bir başkasına hak te’sis edemeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla logoyu finale bırakma veya doğrudan birincilik ödülü vermeye yetkilidir.
• Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
 
9) DEĞERLENDİRME ve SEÇİCİ KURUL:
 
Seçici kurul değerlendirmesi başvuru süresinin bitimiyle birlikte, Mesudiyeliler Vakfı Yarışma Kurulu tarafından belirlenecek yer ve saatte yapılacaktır.
 
Seçici Kurul;
– Mesudiyeliler Vakfı Temsilcisi
– Akademisyenler
– Sektörden uzmanlardan oluşmaktadır.
 
Seçici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan ilk üç logoyu belirler. Eserler; kurumu ifade edecek, özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. Dereceye giren eserlerden birini “Mesudiyeliler Vakfı” logosu olarak belirleme yetkisi, Mesudiyeliler Vakfı’na aittir.
 
10) ÖDÜL:
 
1. Birincilik Ödülü          1.000 TL
2. Mansiyon Ödülü           500 TL
 
Ödüller, hak sahiplerine Mesudiyeliler Vakfı’nın belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.
 
11) YARIŞMA TAKVİMİ:
 
1. Başvuru Başlangıç Tarihi : 25 Ekim 2018
2. Başvuru Bitiş Tarihi : 04 Kasım 2018
3. Dereceye giren logonun açıklanması : 25 Kasım 2018
 
Sonuçlar, www.mesvak.org.tr web sitesinden ve vakfın sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.
 
12) İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI:
 
Son başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler yarışmaya dahil edilmeyecektir.
 
Yarışma Sekretaryası:
1. Adı ve Soyadı : Adnan KIRAN    0507 243 39 93
2. Adı ve Soyadı : Onur OKUTAN 0554 160 52 52
E-posta : mesudiyelilervakfi@gmail.com
 
13) DİĞER HUSUSLAR:
Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun, tasarımın çalıntı, alıntı olduğunun tespit edilmesi halinde, ödül verilmez ve verilmiş ödül yasal faizi ile Mesudiyeliler Vakfı’na iade edilir.
 
Seçici kurul üyelerinde ve mansiyon ödül sayılarında değişiklik yapma hakkı Mesudiyeliler Vakfı’na aittir.

 

Yukarıdaki "Logo Tasarım Şartnamesi"ni indirmek için TIKLAYINIZ