Yaşar CELEP

MESVAK-Mesudiyeliler Birliği Hizmet VakfıYAŞAR CELEP

Mesudiye kazasının Üçyol Mahallesi’nden olup İlköğretimini Mesudiye Üçyol Köyü İlkokulu ile Karabayır Köyü İlkokulu’nda tamamladı. Ortaöğretimini ise Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk-İslam Düşüncesi Tarihi’nde yüksek lisansını tamamladı. Orta seviyede İngilizce,  zayıf seviyede Fransızca , orta seviyede Arapça  ve  Farsça ile akademik siviyede Osmanlıca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Memuriyeti: 

1- Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 3056 sayılı ‘’bulunmasında güçlük çekilen eleman’’ statüsü ile sözleşmeli personel olarak 1988 yılında görev aldı, çeşitli şubelerde idari görev yaptı.

2- 04 Kasım 2013 tarihinde Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Başbakanlık Araştırmacı olarak görev yaptı.

3- Cumhurbaşkanlığı’nın 11 Nolu Kararı ile 16 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda Araştırmacı olarak görev aldı.


Bulunduğu STK’lar:

1- Mesudiyeliler Vakfı Kurucu Başkanı.

2-Vakıf Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı.

3-Türk Arşivciler Derneği Kurucu Üyesi.

4-İstanbul Dil ve Edebiyat Derneği Üyesi.

5-İstanbul Kamu Çalışanları Derneği Kurucu Üyesi.

6-Mesudiye Badal Derneği Kurucu Başkanı

7-Mesudiye Üçyol Derneği Üyesi.

                                                

Çalışmaları:

1- Osmanlı Fermanları, Yaşar CELEP, Dr. Raşit GÜNDOĞDU, Başbakanlık Devlet Arşivleri Yayınları, Ankara 2003.

2- Osmanlı ile Azerbaycan ve Kafkasya Türk Hanlıkları Arasındaki İlişkilere Dair Belgeler, Başbakanlık Devlet Arşivleri Yayınları, Ankara 1994.

3- İsmail Fenni Ertuğrul’un Felsefi ve Sosyolojik Görüşleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

4- 17 Y.Y. Avârızhâne Defterlerine Göre Karahisâr-ı Şarkî Livâsı’na Tabi Milas Kazâsı, 2005 Trabzon Tarih Sempozyumu Bildirileri, Yaşar CELEP, Dr. Rifat GÜNALAN, KATÜ yayını Trabzon 2005.

5- Kıbrıs Şeriye Sicilleri, 250 Cilt, (Transkiribe Komisyonu Üyesi), İstanbul 2007.

6- Çorum Şeriye Sicilleri, (Transkiribe Komisyonu Üyesi, 287 cilt), İstanbul 2008.

7- Reşadiye Cimitekke BeldesiTarihi, Yaşar CELEP, Coşkun ÇAKIR,  Erdoğan ERDOĞDU, Sabahattn BAYRAM,  İstanbul 2011.

8- Reşadiye Nüfus Defteri, Yaşar CELEP, Erdoğan ERDOĞDU, Sabahattn BAYRAM,  İstanbul 2016.

9- Ordu İli Nüfus Defteri, Yaşar CELEP, Cemalettin ŞAHİN, Adnan YILDIZ, İstanbul 2017, baskı aşamasında.

10- Mesudiye Şer’i Sicilleri, Yaşar CELEP, hazırlık aşamasında.

11- 1834 Tarihli Mesudiye Nüfus Defteri, Yaşar CELEP, hazırlık aşamasında.

12- Mesudiyeki Şehitler Yaşar CELEP, hazırlık aşamasında.

 

Elektronik medyada yayınlanan makalelerinden bazıları:

1- Osmanlı'da İlk Mühendislik Fakültesi,

2- Osmanlıda İlk Tıp Fakültesi,

3- Osmanlı’da İnsan Hakları,

4- (Mekteb-i Sultani) Galatasaray Lisesi'nin Kuruluş Belgesi,

5- Orta Karadeniz'de Bir Halk Kahramanı Hekimoğlu,

6- Türk Yurdu Kerkük,

7- Osmanlı Öncesi Orta Karadeniz Tarihi,

8- Osmanlı Kutsal Değerlerine Küfrettirmedi,

9- Osmanlı'da İlk Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi),

10-Belgelerle Irak Gerçeği,

11-Türk Hoşgörüsüne Karşı Ermeni Yalanları,

12-Türklerdeki İstanbul Aşkı,

13-Tarihi Belgelerin Diliyle Nevruz,

14-Çanakkale'de 57.Alay.