Yer İsimleri Tarihi

MESVAK-Mesudiyeliler Birliği Hizmet Vakfı

 
NECMİ DEMİR
Özgeçmiş

 

Yer İsimleri Tarihi

1455 1485 1520 1642–43 Bugünkü
Karye-i Herise Karye-i Hervise Karye-i Hervise Karye-i Herise (Herise) Çaltepe
Karye-i Lavus Karye-i Lavus Karye-i Lavus Karye-i Lağos Güzle
Mezra’a-i Kara Bâyezid        
Karye-i Yahyalu        
Karye-i Parscı Karye-i Parçı   Karye-i Parçı Üçyol
Karye-i Taretyukarı Karye-i Taretyukarı   Karye-i Taretyukarı (Mükemmel ziraat olunur)  
Mezra’a-i Ulahlu        
Mezra’a-i Atluyan        
Mezra’a-i Neclü        
Mezra’a-i Neclüvek Mezra’a-i Neclüvek      
Mezra’a-i Karabayır Mezra’a-i Karabayır   Karye-i Karabayır Karabayır
Karye-i Samuğa Karye-i Simuga     Herise’nin mahal. (Çaltepe) Ortalan?
Karye-i Kızılcaviran Karye-i Kızılcaviran     Afan=Çardaklı
Karye-i Ortaviran Karye-i Orta-viran   Karye-i Orta viran Çavdarın mahallesi Ortalan?
Mezra’a-i Çavdar Karye-i Çavdar   Karye-i Çavdar Çavdar
Karye-i Birabir Karye-i Birebir   Karye-i Birebir Birebir
Karye-i Esedlü Karye-i Esedlü   Karye-i Esedlü Esatlı
Mezra’a-i Türkköy Mezra’a-i Türk Köyü   Karye-i Türkköyü Türkköyü
Mezra’a-i Yörükörün Mezra’a-i Yörükören (Türkörük)      
Mezra’a-i Kışlacık Mezra’a-i Kışlacık (Tâbi-i Esedlü)   Karye-i Kışlacık (?) Esatlıya tabi olduğu için Kışlacık olmalı
Mezra’a-i Söğüdözü Mezra’a-i Söğüdözü      
Mezra’a-i Sarayseküsi Mezra’a-i Saray Seküsi     Sarayderesi mah. güneyinde saray kalıntısının olduğu yer olabilir? (B.Y)
Mezra’a-i Çobanalanı Mezra’a-i Çoban Alanı     Alanköy olabilir(B.Y)
Mezra’a Onarki Mezra’a-i Onarki Karye-i Onarki    
Mezra’a-i Burnaz Mezra’a-i Burnaz   Karye-i Burnaz Daylının mahallesi
Mezra’a-i Göçbeği Mezra’a-i Göcbeyi   Karye-i Göçbey Göçbeyi
Mezra’a-i Taylu Mezra’a-i Taylu   Karye-i Taylu Daylı
Karye-i Sarucalu Karye-i Saruca Sarucalu Karye-i Sarıca-i İslamiyye Müslim Sarıca Mesudiye mah.
Mezra’a-i Çiftlik Mezra’a-i Çiftlik   Karye-i Çiftlik Çiftlik-Saruca
Mezra’a-i Sarucaluyukaru Mezra’a-i Sarucalu Yukaru   Karye-i Sarıca-yı Diğer Sarıca
Mezra’a-i Gündoğmuş Mezra’a-i Gündoğmuş   Karye-i Gündoğmuş Gündoğmuş Yardere mah.
Karye-i Başkeykuş Karye-i Başkeykuş Mezra’a-i Başkeykuş Karye-i Keykuş Keykuş Güneyce
Mezra’a-i Hevekse Mezra’a-i Hevekse      
Mezra’a-i Mahmudalanı Mezra’a-i Mahmud Alanı   Karye-i Hevekse nam-ı diğer Mahmud Alanı  
Karye-i Arukmusa Karye-i Arukmusa   Karye-i Arukmusa Arıkmusa
Mezra’a-i Kübdan Mezra’a-i Kübdan   Karye-i Kübdan  
Mezra’a-i Mübâriz Mezra’a-i Mübâriz      
Karye-i Hatunviran Karye-i Hatunviran   Karye-i Hatunviranı Bayırköy
Mezra’a-i Fisturi Mezra’a-i Fisturi   Karye-i Fisdori Fistoru-Mesudiye mah.
Karye-i Andurlu Mezra’a-i Andurlu      
Karye-i Begseküsi Karye-i Beğseküsi   Karye-i Beğseküsü Beyseki
Mezra’a-i Çimemi Mezra’a-i Çimemi     Kalenin batısında saray kalıntısı ve mezarlıklar var (B:Y), olduğu yer (1485)
Mezra’a-i Sarayderesi Mezra’a-i Saray Deresi     Sarayderesi-Kalenin mah.
Mezra’a-i Ilışarlu Mezra’a-i Ilışarlu   Karye-i Ilışar Ilışar
Karye-i İkşara Karye-i İkşara   Karye-i İkşara Ekşere-Mesudiye mah.
Mezra’a-i Manol Mezra’a-i Manol   Karye-i Manil Yardere
Mezra’a-i Abdillü Mezra’a-i Abdillü Mezra’a-i Abdillü Karye-i Abdilü Abdili
Karye-i Ulufaldaca Karye-i Ulufaldaca   Karye-i Faldaca-yı Süflâ Aşağıgökçe
Karye-i Kiçifaldaca Karye-i Kiçifaldaca   Karye-i Faldaca-yı Ulyâ Yukarıgökçe
Karye-i Bayraklu Karye-i Bayraklu   Karye-i Bayraklı Bayraklı
Karye-i Mismilon Karye-i Mismilon   Karye-i Mismilon Beşbıyık
Karye-i Tavara Karye-i Tavara   Karye-i Tavara Tavara- Mesudiye mah.
Karye-i Hamzalu Karye-i Hamzalu Karye-i Hamzalu Karye-i Hamzalu Hamzalı
Mezra’a-i Gergeçi Karye-i Gergeçi   Karye-i Gergeçi Güzelce
Mezra’a-i Cancuğaz Mezra’a-i Cancuğaz      
Mezra’a-i Çukur-alanı Mezra’a-i Çukur-alanı   Karye-i Çukuralan Çukuralan
Mezra’a-i Kıcı Mezra’a-i Kıcı   Karye-i Kıcı Keykuşun mah. Güneyce
Karye-i Musalu Karye-i Musalu   Karye-i Musalu Musalı
Mezra’a-i Busay Mezra’a-i Busay   Karye-i Busay Bisey-Güvenli
Karye-i Kal’a-i Yasduradibi Karye-i Kal’a-i Yasduradibi   Karye-i Yasdura Yastura= Yeşilçit
Karye-i Arpaalanı Karye-i Arpa Alanı Karye-i Arpaalanı Karye-i Arpaalanı Arpalan
Mezra’a-i Balıklu Mezra’a-i Balıklu   Karye-i Balıklu Balıklı
Karye-i Uruspina Karye-i Uruspina   Karye-i Rusbina Rösbene Gülpınar
Mezra’a-i Kışlacık Mezra’a-i Kışlacık      
Karye-i İstavrilü Karye-i İstavrilü Karye-i İstavrilü Karye-i İstavri İstavru=Doğançam
Karye-i Bazarcıkköy Karye-i Bazarcık Karye-i Bazarcık    
Mezra’a-i Aşod Mezra’a-i Aşod Karye-i Aşod Karye-i Aşod Aşut-Yavşanın mah.
Mezra’a-i Herközü     Karye-i Herközü Herközü
Karye-i Karaviran Karye-i Karaviran     Karacaören
Karye-i Muslu/Musulu Karye-i Kâfir Musalu     Armutkolunun mah.
Mezra’a-i Armudkolu Karye-i Armudkolu   Karye-i Armudkolu Armutkolu
Mezra’a-i Sunumi Mezra’a-i Sunumi   Karye-i Sunumi Sülümü(?)= Yağmurlar (B.Y)
Karye-i Yavşan Karye-i Yavşan   Karye-i Yavşan Yavşan
Karye-i Eskidir Karye-i Eskidir Karye-i Eskidir Karye-i Eskidir Kavaklıdere
Karye-i Divalı       Yeveli olabilir mi? Yavli isimli kişi var (B.Y)
Karye-i Elmayurd Karye-i Elma     Elmabükü? (B.Y) Bayırköy mah.
Mezra’a-i Beri Mezra’a-i Beri (Pîrî)     Yeşilyurt-Yeşilce mah.
Mezra’a-i Yavadı Mezra’a-i Yavadı   Karye-i Yavadı Yeşilce
Karye-i Başağrı Karye-i Başağrı   Karye-i Başağrı Konacık
Mezra’a-i İnek-alanı Mezra’a-i Enekalanı   Mezra-i Enekalanı İnalan
Mezra’a-i Ortaalanı Mezra’a-i Orta Alanı   Karye-i Ortaalan Ortalan-Topçam
Mezra’a-i Yeniceköy Mezra’a-i Yenice Köy     Yavadı-Yeşilce Yenice mah.
Mezra’a-i Anaşa Mezra’a-i Anaşa      
Mezra’a-i Kotanı Mezra’a-i Kotanı   Karye-i Kotanı Kotanı-Derinçay
Mezra’a-i Karıca Mezra’a-i Karıca   Karye-i Karıca Karıca
Mezra’a-i Fiyez Mezra’a-i Fiyez   Karye-i Fiyaz Dursunlu
Karye-i Şebhane Karye-i Şebhâne     Şapana(Topçam)
Karye-i Nefs-i Gebeme Karye-i Nefs-i Gebeme ve Taz Tepe   Karye-i Gebeme Topçam
Karye-i Ziller Karye-i Ziller   Karye-i Zile Zile-Beyağaç
Mezra’a-i Çerçi Mezra’a-i Çerçi   Karye-i Çerçi Çerçi
Mezra’a-i Ispanas Mezra’a-i İnsanşa   Karye-i İspanasa Sarıyayla
Mezra’a-i Mesudalanı Mezra’a-i Mesud Alanı   Karye-i Maksud Alanı Maksudalan-Mesudiye mah.
Mezra-i İmranşanlu Mezra-i İmranşâh      
Mezra’a-i Çorak Mezra’a-i Çorak   Karye-i Çorak  
Mezra’a-i Kışlacık Mezra’a-i Kışlacık (Nâm-ı diğer Çakır Çiftliği)      
  Karye-i Keçilü      
  Mezra’a-i Okcu (Ulahlu) ?      
  Mezra’a-i Eriklü   Karye-i Erik Erikköy
  Mezra’a-i Atkoyan(Atluyan)      
  Mezra’a-i Çakırözü      
  Mezra’a-i Gülledüşdi   Karye-i Geledişer Geldişer-Mesudiye mah.
  Mezra’a-i Cahdı (Tâbi-i Bazarcık)      
  Karye-i İhvani     Divalı, Yeveli olabilir mi? (B.Y)
      Karye-i Celâl ma’a Endez  
      Karye-i Develü  
      Karye-i Alan  
      Karye-i Mirahor  
      Karye-i Âşıklu  
      Karye-i Karacaviran  
      Karye-i Şeyhlü Şıhdere (Köşe)
      Karye-i Öğrek  
      Karye-i Karamerek Yuvalı
      Karye-i Avkâşe  
      Karye-i Bağçeköy

 

Yaşar CELEP
Başbakanlık Devlet Arşivleri Uzmanı