Mesudiyemizi Tanıyalım

MESVAK-Mesudiyeliler Birliği Hizmet Vakfı

Tanıtım
Ordu ili merkezine 115 km mesafede bulunan Mesudiye ilçemizin yüzölçümü 1182 km2 dir. Ordu ilinin alanı en geniş ilçesidir. 69 mahallesi mevcuttur.
Denizden yüksekliği 1500m dir. Mesudiye’nin merkezinde Kilise, Yüksek Okul binası ve Merkez camii minaresi tarihi değer olarak dikkati çeker. İlçemizin en eski adı Meletios, daha sonraki adları ise Milas ve Hamidiye’dir. 
Mesudiye çok eski bir tarihe sahip bir yerleşkedir. İlçe tarihi Hitit dönemine kadar uzanır. Pek çok kaya mezarı bulunmaktadır.
Arıkmusa köyündeki Arıkmusa Kaya Yerleşmesi tamamlayıcı unsurlarıyla 2500 yıllık bir geçmişi işaret etmektedir. Yeşilçit köyünde bulunan Meletios kalesi, Türk köyünde bulunan türbe ve Türk dönemi unsurlar Mesudiye’nin Ordu ilindeki en eski Türk iskan alanı olduğunu gösterir.
Ordu-Mesudiye karayolu asfalt olmakla birlikte meşakkatlidir. Arazi çok dik yamaç ve engebelidir Yol bu sebeple dar, çok virajlı ve inişli çıkışlıdır.
Mesudiye ilçemiz İç Anadolu’ya (Sivas) çok rahat bir yol ile bağlanmıştır. Bu şirin ilçemiz her şeyden önce bir tarih merkezidir. Kale, dehliz, türbe, kilise, cami, çeşme, kütük ve taş ev gibi tarihi eser ve yerler hayli fazladır. Mesudiye İlçesi sınırları içerisinde çok sayıda gezi ve piknik yeri bulunur.Ordu ilinin en uzun akarsuyu olan melet çayı ilçemiz sınırlarında doğmakta olup ilçenin içinden geçmektedir. İlçemizde yaylacılık kültürü oldukça gelişmiştir. Başlıca yaylalarımız ise Keyfalan, Taştekne, Kızılağaç, Çukuralan, Üreğil ve Zile yaylalarıdır. Iğdır ormanları ilçemizin güzel çam ormanıdır. Mesudiye’nin en önemli geçim kaynağı hayvancılık ve Topcam yöresinde yetişen fındıktır. 
Mesudiye yöresi halk oyunları Karadeniz ve Orta Anadolu özellikleri taşımaktadır. Horon, Halay ve Karşılama türünde değişik oyunlar vardır. Horon ve Halaylar Orta Anadolu oyunlarına göre daha sert figürlü ve daha çabuk tempoludur. Özel bir giysisi yoktur. Mevcut giysilerle oynanır. Oyunlar, davul, zurna ve kemençe eşliğinde, kadın ve erkeklerle birlikte oynanır.
 
En çok oynanan oyunlar şunlardır
Dik Horon, Tamzara, Nuri, Kerem, Üç Ayak, Halay, Madımak, Rum, Diki ve Karşılamadır. Ülkemizde ilk kez uygulanan Köykent projesi ilçemizde uygulanmıştır.
 
Tarihçe
1963-1964 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Prehistorya Tarihi Kürsüsü Profesörü İ. Kılıç Kökten'in Ordu'da yaptığı arkeolojik kazı ve tetkiklere göre Ordu ilinde yerleşmeye ve medeniyet eserlerinin verilmesine M Ö. 15. yüzyılda başlanmıştır. Yine en eski yerleşme sahalarından biri de Mesudiye ilçesidir. Bu ilçe de tarih öncesi ve daha sonraki eski tunç devrine ait birçok buluntular ele geçmiştir. Bölgede dolayısıyla Hitit ve Friglerin de hakimiyeti görülmektedir.
Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı topraklarına katılmış ve ilçenin Osmanlı kayıtlarına girmesi 1455 senesinde olmuştur. Bu tarihe kadar bölge Trabzon İmparatorluğu topraklarındadır. Bu tahrir kayıtlarına göre Mesudiye o dönemde yüzden fazla köye ve çok sayıda mezraya sahiptir. Osmanlı öncesi bölge Hititlerin, Kimmerlerin, Medlerin, Perslerin, Büyük İskenderin, Pontus Krallığı'nın, Roma İmparatorluğu'nun, Doğu Roma'nın,Danişmentlilerin, Trabzon Rum İmparatorluğu'nun, Anadolu Selçuklularının, İlhanlıların, Eretna Beyliği'nin, Kadı Burhanettin Devleti'nin veHacıemiroğlu Beyliği'nin egemenliğinde kalmıştır.
 
Mesudiye yöresi Osmanlılar döneminde nahiye olarak Milas ismiyle anılmaktadır. Kayıtlara göre Milas, 1530'da Rum Eyaleti Canik Sancağı'na bağlı Ordu ilinin bir nahiyesi idi. 1846'da Trabzon Eyaleti, Karahisar-ı Şarkî iline bağlı bir kaza haline geldi. Kaza merkezi Parçı köyünden alınarak 1863 yılından sonra pazaryeri olarak kullanılan bugünkü Mesudiye’ye 1876'de nakledildi. Bölgedeki halkın padişaha yazdıkları arzuhal ile (3 Za 1293) 20 Kasım 1876 tarihinde Milas ismi Hamidiye olarak değiştirildi.
1910 yılında Hamidiye ismi Mesudiye olarak değiştirilmiştir.
1899 yılında belediye teşkilatı kurularak Aliçavuşoğlu Mustafa Bey ilk belediye başkanı olmuştur.
27 Mayıs 1933 gün ve 2197 sayılı kanunla Mesudiye İlçesi Şebinkarahisar’dan alınarak Ordu iline bağlandı.
İlçe topraklarına Türkler 12.yy dan itibaren gelip yerleşmeye başlamışlardır. Kale Köyündeki eski kale Türklerin yöredeki eseridir. 
 
İlçenin Konumu Coğrafyası ve İklimi
Mesudiye İlçesi, denizden 115 km içerde ve ortalama 1350 m yükseklikte bir yerleşim yeridir. Şehir Merkezinin rakımı 1050 m’dir. Doğusunda Şebinkarahisar ve Kabadüz, Kuzeyinde Ulubey, Kuzeybatısında Gölköy ve Reşadiye, Güneyinde ise Koyulhisar ilçesi yer almaktadır. Mesudiye İlçesi Aşırı Kırık ve Engebeli Arazilerden Oluşan 1180 km² Toprağa sahiptir. İlçede soğuk ve özellikle kış ayarında bol yağışlı bir iklim hâkimdir.
 
Sağlık
İlçe sağlık gurup başkanlığına bağlı. bir devlet hastanesi, 6 adet sağlık ocağı( Arıkmusa, Mahmudiye, Çavdar, Topçam, Yeşilce, Üçyol) , 4 adet sağlık evi mevcuttur.(Pınarlı, Kale, Güzle ve Arpalan)
İlçe hastanesinde 3 Doktor,4 Sağlık memuru, 4 Ebe, 9 Hemşire görev yapmaktadır.
Sağlık ocaklarında ise Arıkmusa sağlık ocağı hariç 1’er personel bulunmaktadır. Pınarlı Sağlık evinde 1 personel görev yapmakta olup, diğer sağlık evlerinde personel bulunmamaktadır.
 
Sosyal ve Ekonomik Yaşam
Mesudiye için göç olgusu belirleyici önem taşır. 1950'lerden sonra batıya ve özellikle İstanbul'a yaşanan göç artarak sürmüş, 100 sene evvel çok yoğun nüfuslu bir yerleşke olan Mesudiye bugün için artık çok az bir nüfusu barındırmaktadır. Göçten önce ilçe ve çevresinde tahıl tarımı ve hayvancılık yapılırmış. Özellikle 1970'lerde yüzbinlerce başla ifade edilen küçükbaş hayvan sayısı bugün çok azalmıştır.
Mesudiyeliler özellikle Ümraniye, Pendik ve Beykoz çevresinde yaygındır.
Kışın oldukça tenha olan ilçe, yazları gurbete gitmiş vatandaşlarımızın gelmeleri ile oldukça hareketlenir. 
Son yıllarda özellikle yaz aylarında ilçe nüfusu şenlenmekte, terkedilen konutlar onarılmaktadır.
Bülent Ecevit - Devlet Bahçeli hükümeti, köykent projesi için ilçeyi pilot bölge seçse de proje bekleneni henüz verememiştir.
Doğrudan demokrasinin Türkiye'deki ilk örneği olarak toplanan Mesudiye ilçe kurultaylarının herkesi kapsayıcı gücü, son yıllarda siyasi baskılar nedeniyle zayıflamıştır.
İlçeyi canladırmak için açılan yüksekokul ilçe merkezinde bulunmaktadır.
 
Sosyal Hayat
Yöresel Kıyafetler:
Büyük önder Atatürk’ün kılık kıyafet devrimine en çabuk uyum sağlayan yörelerden biri de Mesudiye ve yöresi olmuştur. Eski kıyafetler çabucak yerini çağdaş kıyafetlere bırakmıştır. Başta kasket ve ayaklara lastik ayakkabı giyilmektedir. Ayrıca ayağa yün çoraplar giyilir.
Kadınlar genellikle entari denilen uzun kollu basma giysi giyer. Üzerine elde örme hırka ve yelek giyilir. Elbisenin önüne peştamal denilen önlük bağlanır. Ayaklara yün çorap ve lastik ayakkabılar giyilir.
 
Son yıllarda Mesudiye’nin büyük şehirlerde olan bağlantıları ve kültür düzeyinin daha da yükselmesi nedeniyle köylerde bile hala modern giysiler giyilmektedir. Kadınlar ayrıca başlarına bürük denilen tülbent bağlarlar.
Halk Oyunları:
Mesudiye yöresi halk oyunları Karadeniz ve Orta Anadolu özellikleri taşımaktadır. Horon, Halay ve Karşılama türünde değişik oyunlar vardır. Horon ve Halaylar Orta Anadolu oyunlarına göre daha sert figürlü ve daha çabuk tempoludur. Özel bir giysisi yoktur. Mevcut giysilerle oynanır. Oyunlar, davul, zurna ve kemençe eşliğinde, kadın ve erkeklerle birlikte oynanır.
 
Spor
İlçenin tek spor klübü Mesudiye Spor'dur. İstanbul Amatör Ligde mücadele etmektedir. Kulüp Başkanı Özat ÖZSOY'dur.
 
En çok oynanan oyunlar şunlardır:
Dik Horon, Tamzara, Nuri, Kerem, Üç Ayak, Halay, Madımak, Rum, Diki ve Karşıl madır.
 
Efsaneler:
Bilinen en yaygın efsane Uzun Kızlar efsanesidir. Anlatılanlara göre çok eskiden, iki kız kardeş varmış. Bir gün düşmanlar, bu kızların yaşadığı yerleri ele geçirmişler. Kız kardeşler düşman askerlerine yakalanmamak için Allah’a yalvarmışlar ve kendilerini toprağa gömmesi için dua etmişler. Allah kızların dualarını kabul ederek, kızların bulunduğu yerdeki toprağı alt üst etmiş ve kızları toprağın altına almış. Bu gün bu kızların mezarları olduğuna inanılan iki uzun taş yığını Eriçok Tepensinde bulunmaktadır. Bu yer, bugün bile bir ziyaret yeri olarak ziyaret edilmekte ve kurbanlar, adaklar kesilmektedir. Eskiden yağmur duası içinde buraya çıkılır ve dua edilirdi.
Bir başka söylencede Aşık Kerem’in Mesudiye yöresine geldiği ve bir yaz günü kar yağdığını görünce “Akıl ermez Kara Melet’in işine/ İki ay yazı var, onu da katar kışına.”dizelerini söylediği anlatılmaktadır.
 
Eğitim ve Kültür
İlçe merkezinde bir YİBO, bir çok programlı lise, bir meslek yüksek okulu ve bir halk eğitim merkezi bulunmaktadır.
 
Kiliseler
Mesudiye ilçesinde bilinen 5 kilise bulunmaktadır. Birçok bilinmeyen kilise ya yıkılmış olup ya da yıkılmak üzere ayakta durmaya devam etmektedirler.
Kiliseler 1700-1900 yılları arasında inşaa edilmiştir.
1. Mesudiye Rum Ortodoks Klisesi
2. Mesudiye Samuga Ermeni kilisesi
3. Mesudiye Topçam Muzadere Rum Kilisesi
4. Mesudiye Şaphane Kilisesi
 
Ekonomik Yapı
İlçenin ekonomisi; tarım, hayvancılık, orman, esnaflık ve gurbetçiliğe dayanmaktadır.
İlçe topraklarının ekilebilir alanı 690 km² dir. Yıllık yaklaşık 5250 ton buğday,4940 ton arpa, 30 ton mısır, 500 ton fındık, 50 ton elma, 50 ton ceviz, 127 ton da sebze üretilmektedir.
 
Kurultaylarımız
Mesudiye ilçesinde 1991 yılından bu yana yapılan Kurultaylar, ilçe insanının demokratik geleneklere ve katılımcılığa inancını ortaya koymaktadır. Bu anlayış içinde Kurultaylar daha etkin ve çok katılımlı bir anlayış sergilemektedir. Mesudiyelilerin ülke genelindeki dernek örgütlenmeleri Mesudiyeliliği adeta kurumsallaştırmış, Kurultaylar da bu örgütlülüğün bir eseri olarak ortaya çıkmıştır.
 
Türkiye’de bir ilke imza atan bu Kurultayların temel amacı; Mesudiye ilçesi içinde ve dışında yaşayan bütün Mesudiyelilerin kucaklaşmasını, hasret gidermesini sağlamakla birlikte, Mesudiye’nin sorunlarını ve çözüm yollarının tartışılmasını sağlayarak; bu tartışmalar ve önerilerden somut kazanımlar elde edilmesidir.
Kurultaylar, Mesudiye insanının çok önemli bir yönünü daha ön plana çıkarmıştır. Mesudiyeliler, devletten her şeyi istemek yerine devletle birlikte Mesudiye için neler yapılabileceğini ortaya koymaya başlamışlar, merkezi ve yerel yönetim yöneticileri, aydınlar, bilim adamları, işadamları ve tüm Mesudiyeliler ile birlikte Mesudiye’ye nasıl katkıda bulunulabileceğini sürekli olarak dinamik tutmaya devam etmişlerdir.
Kurultayların başarısı ve Kurultaylardan sonuç almak bir süreç meselesidir. Kurultaylarda yapılan çeşitli ve çok boyutlu tartışmalarla ivme kazanan meyvecilik, arıcılık, hayvancılık alanları ile turizm konularında yapılan başarılı çalışmaların göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca Topçam Barajı yapımının başlaması, Mesudiye-Ordu karayolunun yapımının başlaması, Dere yolundan ulaşım sağlama çalışmaları, Mesudiye Yüksekokulu’nun açılması, konkasör şantiyesi için kaynağın sağlanması, Yeşilce-Topçam yaylalarının turizm alanı olması, Mesudiye’ye askeri eğitim birliğinin yerleştirilmesi çabaları konuların Kurultayların belirlediği doğrultuda çözüme gittiğini göstermektedir. Bu başarıların süreç içerisinde artacağı inancı ile Mesudiye ve Mesudiyeliler tek bir yürek, devleti ile birlikte üzerlerine düşenleri gerçek anlamda yapmışlar, yapmaya devam edeceklerdir.
 
Yatırımlar
Topçam Barajı İnşaatı ve HES
 
Topçam Barajı DSİ VII. Bölge Müdürlüğü tarafından ( Samsun ) Ordu İlinin Mesudiye İlçesi Topçam Bucağının 4 km güney batısında, Melet Irmağı üzerinde enerji amaçlı inşa edilmektedir. Yapımına 1997 yılında başlanılmıştır.
Toplam Keşif bedeli 208 Trilyon olan baraj inşaatına bu güne kadar 178.036.223.000 YTL ( 178 Trilyon,36 Milyar,223 milyon ) gelmiş olup tamamı harcanmıştır. Baraj gölü hacmi:132,60 hm³ (hektometre küp), Baraj gölü alanı:3.09 km², dir.
Topçam Barajı yapım işinin yaklaşık % 92’ sı tamamlanmış olup % 8’ inin 2009 yılının 5. ayında tamamlanması planlanmaktadır.
HES İnşaatı Topçam Beldesinin 3,5 km Kuzeydoğusunda oluşturulacaktır. Topçam Barajının sürekli regüle su ile beslenecek olan Darıca 1 elektrik Santralinin gücü 60 MW ( megavat ) olacaktır.
 
Dere (HES'lere Ulaşım) Yolu
 
2002 yılında başlayan dere yolu projesinin HES Lere ulaşım kısmında 13 adet tünel (6700 M),53 Adet sanat yapısı, 1 adet köprü yapılmıştır.
İlçemizin sınırları içerisinde 40 Km yol yapılmış olup, bunun 31 Km’sinin stabilizesi yapılmış, 9 Km’sin de ise yol yapım çalışmaları devam etmektedir. (Bayırköy-Topçam arası 19 Km, Topçam – Akkırık Ambarderesi 12 Km, Ambarderesi – Darıcabaşı 9 Km)
Mesudiye sınırları dışında kalan (Darıcabaşı – Ordu) 39 Km’lik yol asfalt olup karayolları ağındadır.
Bayırköy – Mesudiye arası 31 Km’lik standardı düşük olan mevcut yolun da Karayollarınca bir an evvel projelendirilmesi gerekmektedir.
 
Küçük Sanayi Sitesi İnşaatı
Küçük sanayi sitesi 200 yılında kurulmuştur. 8210 m² arsası mevcuttur.  24 işyeri olacak şekilde planlanmıştır.13 üyesi mevcuttur.
593.000 YTL bedelle ihalesi yapılmış, fiziki gerçekleşme %90 civarındadır. Ancak; S.S. Mesudiye Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif dükkânlarına giden her hangi bir yol bulunmamaktadır.
Bu durumda S.S. Mesudiye Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine başka bir güzergâhtan yol yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Bu nedenle; 
S.S. Mesudiye Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine giden ve Yardere Köyü eski yolu olarak kullanılan yaklaşık 5 M genişliğindeki yol, Kaymakamlığımız vasıtasıyla normal standartlara uygun hale getirilerek açılmıştır.
 
YİBO Binası İnşaatı
İlçemiz M.Sarıca Mahallesi sınırları içerisinde Aralık çayırı mevkiinde 50 dönümlük bir arazi üzerine bir YİBO yapımına başlanılmış olup yapımı devam etmektedir. 01.08.2007 tarihi itibariyle ihaleye çıkarılan binanın 26.09.2007 tarihi itibariyle yapımına başlanılmıştır. YİBO bünyesinde 180 kız öğrenci, 180 erkek öğrenci olmak üzere toplam 360 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu, 12 derslik ana bina ve yemekhane olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır.
 
Kaynak : Mesudiye Kaymakamlığı